Info_Shared-E-sign

Webshop

Info_Shared-E-sign
  • Електронният магазин е уеб сайт, чрез който се осъществяват продажби на стоки и/или услуги през Интернет, денонощно, без отпуски и почивки през цялата година. Бизнес, който не спи и работи, за да предостави на огромен брой клиенти удобството да разглеждат и поръчват артикули, независимо от това къде се намират и без прекъсване 24 часа 7 дни в седмицата, както и за да подобри възможността за едновременни поръчки от много клиенти по всяко време и от всяко място, дори когато Вие спите или почивате.
  • Новото, което Bomerit web shop доставя на всеки търговец, е възможността да изпрати персонализирани оферти към конкретни свои клиенти и да получи максимален ръст в поръчките, плюс по-голям брой заявени артикули. Инструмент за управление на отношенията с клиентите и маркетингови похвати за влияние върху решенията за продажби. С новаторската добавка на Bomerit търговецът се доближава до своите клиенти, планира и споделя растежа, създава предвидимост и устойчивост на своя бизнес.
  • За да е дълготрайно успешен един бизнес, и двете страни - търговец и клиент трябва да са доволни. С персонално насочени предложения клиентите ще получат по-добри цени на по-голям асортимент, възможност да разгледат целия каталог с базови и специални цени, и удобство да заявяват необходимите им артикули без ограниченията на работното време.
  • Още рано сутринта търговецът ще получи автоматично въведени заявки и предвидимост в работата, информация кои артикули да достави и колко, повишен оборот от повече количества на по-добри цени, допълнителен канал за продажби и привличане на нови клиенти, инструмент за по-близък контакт с клиентите и по-добро разбиране на техните нужди, възможност да влияе на решенията за продажби и много др.