Info_MailHub

Mail Hub

Info_MailHub
  • Mail Hub интеграция – всички фирмени имейли се получават на едно място. С настройка за автоматизирано насочване имейлите се разпределят към конкретен екип или служител за отговор.
  • Изходящата кореспонденция е много важна част за финансовата обезпеченост , но и за положителния имидж на фирмата и по тази причина не е без значение какви договори и ценови условия се изпращат на клиентите. За по-голяма сигурност, част от изходящата поща може да подлежи на одобрение от оторизирани лица преди изпращане.
Bomerit-play
Bomerit-play