Info_Kanban

Kanban Board

Info_Kanban
  • Визуално представяне и управление на процеси и проекти посредством работни пространства, табла и дъски с проекти и задачи, с основна цел набелязаната работа да бъде извършена качествено, в срок и с оптимално натоварване на всички изпълнители.
  • С постоянно отчитане на напредъка и коригиране навреме на всички възможни забавяния или затруднения се постига максимална гъвкавост и ефективност на екипната работа, дори при отдалечени в различни локации служители и под- изпълнители.
  • Взаимствахме идеята на Kanban методологията и добавихме множество интуитивни функции и инструменти за електронно одобрение на документи, подписване със споделен ел. подпис, интегриране с мобилни устройства и Mail Hub електронна поща и разпределяне на входящата и изходяща кореспонденция по отдели и отговорници, и заедно с дефиниране на правомощия и роли, шаблони и свободно избираеми филтри и полета за попълване, проследяване на времето, съхранение на данните в облак, и много други, създадохме Bomerit мощна система за управление, визуализация и анализ от различни гледни точки.
Bomerit-play