Info_CRM

Взаимоотношения с клиенти / CRM

Info_CRM
 • Изградете персонални взаимоотношения с клиентите
  Анализирайте техните нужди. Предложете им персонални решения.
  Възложете на Вашите търговци да следят за наличности, позициониране на марка, чувствителни данни за конкретен обект и вижте изпълнението в реално време и в движение на телефон.
 • Приемайте поръчки по всяко време
  С Bomerit CRM превърнете Вашия статичен сайт в уеб портал за самостоятелни поръчки в удобно за клиентите време.
  Дайте им ограничен достъп за проследяване на техните поръчки и обратна връзка.
 • Направете продажби от потенциалните клиенти
  Ангажирайте се с тях чрез правилния канал в точното време и с правилното послание.
  Предложете им единен ОМНИКАНАЛ за комуникация и обратна връзка. Така няма да пропуснете запитвания и сделки.
  ОМНИКАНАЛ за комуникация
 • Електронна поща
 • Преглед на служебните e-mail на всички служители в един списък
 • Блокирано изпращане на e-mail от официална фирмена поща без одобрение на ръководител
 • Tелефония
 • Наберете клиента с едно действие, SMS кампании
 • Социални медии – управлявайте кампании и свържете профилите си в социалните медии, за да наблюдавате коментарите за Вашия бизнес и марка.
 • Чат на живо
 • Уеб-портали за самообслужване на клиенти, доставчици и служители
 • Привличане на нови клиенти през e-mail, социални медии, вашия уеб сайт
 • Стандартизиране на поръчките директно към доставчици
 • Самостоятелно регистриране от служителите на изпълнените дейности, командировка, болничен, отпуск
 • Отдалечена работа и сътрудничество между екипи и отдели
  • Планирайте и разпределете задачите между отдалечени екипи и отдели. Наблюдавайте степента на изпълнение от офиса или в движение
  • Споделете с точните хора всички необходими документи за бърз достъп
  • Ускорете сътрудничеството с незабавна видимост и контекстна обратна връзка
 • Известия в реално време и напомняния
  Поддържайте екипа своевременно ангажиран със задачите с мигновени съобщения (тематичен чат) и не позволявайте пропускане на важен срок или уговорена среща.
 • Максимална производителност при минимална ангажираност
  С Bomerit CRM влагате по-малко усилия и с един поглед получавате повече данни.
  Автоматизирайте работните процеси, кампаниите, поръчките през различни канали, така че да се съсредоточите по-малко върху софтуера и повече върху взаимоотношенията с клиентите.
 • Автоматизиране на рутинните дейности
  Използвайте вградени скриптове, за да попълвате документи с натискане на бутон или задайте автоматизирано правило с по-сложна логика.
 • Мониторинг и богати анализи
  Извлечете полезна информация, създайте персонализирани отчети и табла за управление и измервайте извършеното в реално време, за да стимулирате напредък и устойчив растеж.
  Вземете информирани решения с гъвкавите инструменти за анализ на Bomerit CRM.
 • Извлечете най-доброто от Вашите екипи
  с ползотворно сътрудничество, планиране на задачите, проследяване в реално време на срока и изпълнението, мотивация, гъвкава автоматизация и оптимизиране на еднотипните дейности, детайлни отчети, персонализирани решения и много други полезни инструменти в една платформа.
 • На едно място проследявате всички данни, свързани с клиентите и тяхното обслужване – от маркетинг екипа, който проучва и селектира потенциалните клиенти и генерира посланията към тях, през екипа по продажбите от първо докосване, последващо ухажване, през изготвяне на промоции и предлагане на интригуващи условия, до спечелване на сделката и плащанията, и екипа по обслужване и поддръжка, който получава и проучва коментарите, анализира обратната връзка и предлага актуализиране на промоциите и посланията, всеки от екипите вижда къде да фокусира времето си и следи как една сделка напредва на всеки етап.
 • С екипната работа в Bomerit CRM имате пълна видимост върху работата с клиентите и процеса на продажбите, и анализирайки данните получавате увереност как да ускорите и оптимизирате ангажирането и завършването на сделка, и как да укрепвате и поддържате лоялността на клиентите си.
с Bomerit CRM
Важната информация за клиента е във Вашия джоб!    Навсякъде и по всяко време!