Info_Ticket-Management

Ticket Management

Info_Ticket-Management
  • Ticket Management за сигнали и предложения от служители и за обратна връзка от клиенти. Често работещите на по-ниско ниво забелязват някои пропуски в организацията и техните сигнали са много полезни за отстраняване на несъвършенствата, за подобряване на общата работа и за повишаване удовлетвореността на служителите.
  • Ticket Management успешно се използва и от клиенти, с които е споделен достъп до системата за мнения и обратна връзка по изпълнението на конкретно задание.
Bomerit-play