Info_Monitoring

Monitoring

Info_Monitoring
  • Bomerit предоставя възможност за личен фокус върху данните, за филтриране и анализ на важните за съответния изпълнител или ръководител параметри, с визуализация и графично представяне на данните в удобен за анализ формат с таблици, календар, графики и диаграми.
  • Мониторинг с фокус върху работата на служителите, поетите и изпълнени поръчки, задачите в процес на изпълнение, започнатите и приключени етапи по проектите, процесите по доставка, изменение и логистика, състоянието на оборудването, автопарка и свързаните с тях дейности, етапи, срокове, разрешителни, профилактика, ремонти, други ресурси за реализация, разходи и т.н.
  • Всичко може да се опише и визуализира от различна гледна точка за по-подробен и детайлен анализ и вземане на най-правилното решение. С всичко на едно място получавате незабавна представа за напредъка, рисковете и бюджетите за всичките си проекти.