Info_Help-Desk-Board

Help Desk

Info_Help-Desk-Board
  • Bomerit е дигитален архив на фирмените знания, опит и документация.
  • С инструмента Help Desk тези документирани и съхранени знания, умения и опит могат да се използват за обучение и квалификация на гости или нови служители.
  • Help Desk спомага за удобно провеждане на вътрешно фирмени обучения, като гостите получават профил за online четене на материалите, отдалечено и по всяко време. Във вътрешния чат могат да се задават въпроси в контекста на разглеждания материал и да се проследи историята на зададените въпроси, за да се обнови съдържанието и да се улесни усвояването на знанията.
  • С Help Desk се провеждат и документират изпитни тестове с въпроси и отговори за определяне на ниво на компетенции, за усъвършенстване и за подобряване квалификацията на служителите.
Bomerit-play