Info_Forms_Documents

Forms & Documents

Info_Forms_Documents
  • Издава и разпечатва разнородни формуляри и официални документи, с възможност за задължително одобряване на конкретни документи от оторизирани лица.
  • Създава собствени шаблони на документи с добавяне на свободно избираеми полета, падащи списъци, числа, дати, свободен текст, напомняне, подписване от ръководител, избор на приоритет и др.
  • Към създаването на някои документи може да се настрои задължително одобрение от юрист, финансист, управител. Така се гарантира, че важните за фирмата договори или ценови оферти са прегледани и одобрени от оторизираните лица, което подобрява точността и намалява възможните случайни грешки, с което допълнително се повишава сигурността на изходящата кореспонденция и се подобрява имиджа на ръководството и фирмата.
  • Bomerit се отличава и с друга важна функционалност - за улеснение на всеки в екипа системата съхранява и поддръжа пълен архив на версиите
Bomerit-play