Info_Register-Equipment

Register Equipment

Info_Register-Equipment
  • Всяка система, освен от хора, е изградена и от техника – машини, съоръжения, оборудване, МПС и др. За надеждно и дългосрочно използване, същите се нуждаят от постоянна поддръжка, подмяна на консумативи, доставка на резервни части, периодична профилактика и сервизиране.
  • В Bomerit създавате лесно свои регистри за контрол на автопарк, съоръжения и оборудване по номерa и водите списък на извършените ремонти, използваните консумативи, заменените части, сключените застраховки, дата на следваща профилактика, различни др. разходи и т.н.
  • Удобна възможност е да настроите еднократно или периодично напомняне за предстоящо събитие или уговорка, включително с извеждане и на смартфона.
Bomerit-play