Единна платформа за управление на
Екипи, Проекти,

Бизнес процеси,
Съоръжения

Планира напредъка
Измерва резултати
bomerit
Bomerit

Управлява екипи

За успешен екип,
където работата на всеки е видима

и предвидима

с BOMERIT всеки ръководител
визуализира своята организация.
Създава свой план, извежда цели, и
прави работата видима за всеки в екипа
Разпределя задачите,
Балансира натоварването,
Определя приоритети,
Следи за качеството,
Напомня за срока,
Споделя необходимото
Всеки от екипа знае какво да прави
Следи поръчките и своите задачи,
Споделя какво е изпълнил,
Сигнализира при затруднение или авария,
Алармира за недостиг на ресурси
с BOMERIT всеки ръководител знае
кой какво върши във всеки момент,

Всеки изпълнител знае какво следва и
Работата на всеки е видима и предвидима
BOMERIT подобрява работата
на отделния изпълнител и
прави целия екип по-успешен.
Flexibility
Flexibility

Стартирай незабавно

Собствен формуляр за минути

Използвай шаблон или създай за минути собствен формуляр за твоите нужди.Само кликни за добавяне или премахване на поле.Гъвкава промяна за секунди.
Flexibility
bomerit

Пропуските не са проблем

Коригирай едновременно няколко поръчки

Редактирай множество данни с 1 действие Обедини няколко поръчки за 1 дата BOMERIT се адаптира лесно към твоите потребностии напълно се интегрира в ежедневните дейности
Bomerit

Управлява достъпа

За по-голяма сигурност
с временно разрешен достъп
до споделени документи

  1.   Ограничена видимост в рамките на отдела, организацията и според правата за достъп,
  2.   Разрешено споделяне с определени лица и за ограничен период от време,
  3.   Контрол на достъпа с гъвкава система за оторизация.
Bomerit
Bomerit
Bomerit

Подобрете качеството с автоматизации

Подобри качеството,
като спестиш усилия с автоматизация

Използвай вградената в BOMERIT автоматизация и създай своя логика.
  • Автоматизирай рутинните дейности и обвържи настъпването на дадено събитие с автоматично изпращане на имейл, промяна на данни или напомняне.
  • Всеки от екипа може да заложи автоматизация за своята дейност, без нужда от допълнително програмиране. Избери необходимото и след достигане на заложените параметри, BOMERIT ще извърши автоматично следващите действия.
Bomerit

Управлява съоръженията и автопарка

Спести грижи и пари
Осигури по-дълъг живот на съоръженията

Всички съоръжения имат нужда от профилактика и поддръжка.Създай лесно дигитален регистър на разнородни твои съоръжения (климатик, газова инсталация, МПС, др.) Накарай ги да ти напомнят за техните нужди. Удължи живота им.Спести си грижи и глоби за пропуснати срокове.
Bomerit
progress diagram
progress diagram
progress diagram
progress diagram
Bomerit

ПЛАНИРА НАПРЕДЪКА
ИЗМЕРВА РЕЗУЛТАТИ

Проследи напредъка
с персонализирани доклади

Планирай прозрачно и измервай резултатите в реално време. Определи своя фокус на данните и персонализирай необходимите отчети.Проследи напредъка. С един поглед определи тенденциите и риска, и вземи правилни решения, основани на данни.
Bomerit

Надгражда всяка
ERP система

Интеграция с ERP - двупосочна връзка

BOMERIT може да разшири възможностите на всяка ERP система, чрез изграждане от Вашия екип на двупосочен сервиз (service)Интеграцията включва 3 стъпки:1. Изведи данни от ERP системата с Ваш сервиз (service),2. Създай специфични полета чрез свой Java Script plugin, 3. Върни обратно данните с двупосочния сервиз (service). ERP вече е надграден с всички забележителни функции на BOMERIT
Bomerit

Управлява връзката
с външни приложения

Интеграция с други приложения


Bomerit
Bomerit
Bomerit
Bomerit
Bomerit

Вземи повече от използваните до днес приложения и инструменти.
Надгради с единна платформа, която обединява всички знания, проекти, чертежи, скици, снимки, ежедневни служебни и лични задачи, незабавна обратна връзка, напомняния...

Проблеми, които Bomerit решава

1. Вече не е нужно да използвате отделни приложения,
с които нямате общ поглед и губите нишката ...
При работа с различни системи често
данните не могат да се актуализират навреме и
липсва единна и актуална база за напредъка,
с което се губи нишката, пропускат се срокове
и следват разочарование, глоби, неустойки.
2. Работата продължава без забавяне, дори когато някой е в отпуск или напусне
Без единна система, при отсъствие на някой от екипа
работата зацикля и се забавя. Стига се до пропуски
в знанията и данните, поради липса на достъпна
и удобно структурирана документация.
3. Всички екипи най-накрая работят заедно, независимо къде се намират.
При съвместна работа на няколко екипа
и забавяне при един, комуникацията не винаги успява.

Липсата на добра синхронизация пряко се
отразява на следващите етапи и срокове, и
рефлектира негативно върху дейността
на другите екипи и общия резултат.

Бърз поглед върху рисковите задачи и
изтичащите срокове често е безценен
.
4. Пълна видимост на всички ресурси и без дублиране на задачите
При работа с различни приложения
няма видимост на наличните и използвани ресурси.
Не се вижда как са разпределени и
къде трябва да бъдат ангажирани.
Често усилията се дублират, което
отнема време и намалява продуктивността.
5. Нов професионален начин на общуване и достъп до всичко необходимо, когато трябва
При съвместна работа, за да обменят документи,
отделните изпълнители ползват различни канали
като имейл, месенджър или друг, плюс обсъждане по телефона.

Комуникацията не е единна и няма вариант за
едновременно търсене и бързо откриване на необходимото.

Губи се време за многократно прикрепяне и препращане
по имейл, и не се знае коя е актуалната версия.